Minis

 

 

 

 

 

Trainingszeiten: Freitags, 17:00 Uhr

 

Trainingsort: Stadion

 

Trainer/Betreuer: Heinz Stubbe

           (0152-53464067)

           Markus Karpow

           Thomas Agnesmeyer